Dokumenty zgłoszeniowe

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

61 662 11 60

lub wysyłając wiadomość na e-mail: rekrutacja@cyfrowa-wlkp.com

Dokumenty zgłoszeniowe prosimy wysyłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Projektu (adres).

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE do pobrania:

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE Z POWIĘKSZONĄ CZCIONKĄ do pobrania: