Ważne komunikaty

Aktualizacja z dnia 09.07.2020

w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Wielkopolska”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w rozeznaniu rynku na realizację usługi help-desk w ramach projektu.

Dokumenty do pobrania:
Aktualizacja z dnia 06.08.2019

w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Wielkopolska”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w rozeznaniu rynku na: zakup tonerów do drukarek OKI C532.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – POBIERZ

Załącznik nr. 1 – POBIERZ

Załącznik nr. 2 – POBIERZ

Załącznik nr. 3 – POBIERZ